Velkommen

Sidste nyt:


Nyhedsbrev fra havnen, september 2019 klik her

Referat fra bestyrelsesmøde 6/8 2019 klik her 

Klubben har fået et skur, der skal bruges som miljøskur. Hjælp søges til afhentning og opstilling  klik her

Molerenovering og helhedsplan 2019: Klik her
Velkommen til Sundsøre Lystbådehavn

På Sallings østligste punkt ligger Sundsøre Lystbådehavn - nabo til Hvalpsund-Sundsøre overfartens færgeleje.Det er en lille og hyggelig havn, der ligger godt i læ for vestenvinden. Et fint klubhus med gode faciliteter giver optimale forhold for havnens egne medlemmer og de betalende gæster, der kommer til fra vand- eller landsiden.

Kommende arrangementer:


Kom med ’Muslingeriet’ på tur den 14. september!


Oplæg i lystbådehavnens klubhus. Derefter sejltur med muslingefiskerne.

Varighed fra 10.00 - ca.13.00.


Tilmelding sker ved indbetaling via mobile pay. 20kr. pr person - til tlf. 30 56 67 58.


VIGTIGT:

Oplys venligst på mobile pay antal voksne og antal børn samt børnenes ca.

vægt (af hensyn til redningsveste).

Alternativt, hvis ikke mobile pay: tilmelding på SMS og betaling ved ankomst.

Tilmeldingsfrist onsdag den 11. sept. kl.18.00.

NB ’Først-til-mølle’ princippet ved tilmelding!

 Bemærk: Alle både også joller i Sundsøre Lystbådehavn, SKAL altid på forlangende   

              kunne forevise gyldig ansvarsforsikring! (Gælder også ved søsætning)

              Passivt medlemskab giver IKKE ret til brug af rampen. 

Pt. ingen ledige bådpladser! Kun jollepladser. Ring 21 30 02 32

Find også havnen på Facebook - klik på logoet 

Følg med på disse sider. Her informeres om nyheder og arrangementer på havnen.

Hvis du finder indhold på siderne, som ikke virker, så send venligst en mail til:

mail@sundsoerehavn.dk og informer om problemet!

Sundsøre Lystbådehavn - Et godt sted at havne.