Arkiv 2018 Her findes gamle opslag nedtaget fra Opslagstavlen 2018

Breaking News:

Pressemeddelelse: Klik her

Indbydelse til Nytårskur: Klik her

 

Onsdag d. 21. november var Frank og Philipp til Nordea Fondens Kyst-Kick-Off møde på Sallingsund Færgekro med overrækkelse at projektstøtten på 1 million kroner.

Se billede fra overrækkelsen med Nordea Fondens Direktør : Klik Her

Så er der indbydelse til Julefrokost fra KKU: Klik her

 

Meddelelse om bådeoptag d. 19. og 20. oktober: Klik her

 

Bjarne Tingkærs foredrag om Havhingsten. Se fotoarkivet eller: Klik her

 

Fællestur til Rønbjerg 01/02-09-2018. Se fotoarkiv eller: Klik her

 

Bådeoptag med Doma-kran fastsat til 19.-20. oktober. Se Opslag - og Kalender

 

Havnens Dag / Vild med Vand, var en kæmpesucces for havnen. De mange aktiviteter med sø redningstjenestens helikopteropvisnig som et absolut højdepunkt blev taget rigtig godt imod. At det var en succes, understøttes også af besøgstallet, som i løbet af de 6 timer arrangementet varede, rundede ca. 450.

Se "Fotoarkiv" eller: Klik her

 

Sundsøre Lystbådehavn er blevet "Frihavn". Læs mere: Klik her

 

Orientering om "Helhedsplan-Møde" d. 14-06-2018: Klik her

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15-05-2018: Klik her

 

KKU tovholder og Grill-aften: Som I måske så søgte KKU en tovholder og Jenny Pedersen (gast på Lykke) har velvilligt meldt sig, hvilket er rigtig dejligt, så KKU kan fortsætte sit for Havnens uundværlige virke. Det "Ny KKU" med Jenny i spidsen inviterer til grillaften for medlemmerne som afslutning på Havnens dag d. 9. juni. Se indbydelsen: Klik her

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-03-2018: Klik her

 

De 2 søsætninger her i 2018 må udsættes: klik her

 

KKU mangler en "tovholder". Se stillingsopslag: Klik her

 

Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 03-03-2018: Klik her

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her

 

Referat fra Generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her

 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 01-03-2018: Klik her

Bilagt dette referat er forslag til vedtægtsændringerne som behandles på generalforsamlingen d. 03-03-2018

 

Indkaldelse til generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her

 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 05-02-2018: Klik her

 

Hjemflådning af flydebroer fra Skive - Se Fotoarkiv eller: Klik her

 

Standerhejsning og søsætning nu fastlagt. Se kalender eller: Klik her

 

Årets første nyhedsbrev er nu sendt til alle

medlemmer med kendt e-mail adresse. Se det her: Klik Her