Arkiv 2018

Arkiv 2018 Her findes gamle opslag nedtaget fra Opslagstavlen 2018

Invitation fra Skive Sejlklub til foredrag d. 30. januar 2019: Klik her


Så er det fastsat hvornår der er Standerhejsning og Søsætning i 2019: Klik her


Referat fra bestyrelsesmøde d. 11-12-2018 Se Dokumentarkiv eller: Klik her


Medlemsnyt udsendt d. 03-12-2018: Klik herIndbydelse til Nytårskur: Klik her


Onsdag d. 21. november var Frank og Philipp til Nordea Fondens Kyst-Kick-Off møde på Sallingsund Færgekro med overrækkelse at  projektstøtten på 1 million kroner.

Se billede fra overrækkelsen med Nordea Fondens Direktør : Klik Her

Breaking News:

Pressemeddelelse: Klik her

Så er der indbydelse til Julefrokost fra KKU: Klik her


Meddelelse om bådeoptag d. 19. og 20. oktober: Klik her


Bjarne Tingkærs foredrag om Havhingsten. Se fotoarkivet eller: Klik her


Fællestur til Rønbjerg 01/02-09-2018. Se fotoarkiv eller: Klik her


Bådeoptag med Doma-kran fastsat til 19.-20. oktober. Se Opslag - og Kalender


Havnens Dag / Vild med Vand, var en kæmpesucces for havnen. De mange aktiviteter med sø redningstjenestens helikopteropvisnig som et absolut højdepunkt blev taget rigtig godt imod. At det var en succes, understøttes også af besøgstallet, som i løbet af de 6 timer arrangementet varede, rundede ca. 450.

Se "Fotoarkiv" eller: Klik her


Sundsøre Lystbådehavn er blevet "Frihavn". Læs mere: Klik her


Orientering om "Helhedsplan-Møde" d. 14-06-2018: Klik her


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15-05-2018: Klik her


KKU tovholder og Grill-aften: Som I måske så søgte KKU en tovholder og Jenny Pedersen (gast på Lykke) har velvilligt meldt sig, hvilket er rigtig dejligt, så KKU kan fortsætte sit for Havnens uundværlige virke. Det "Ny KKU" med Jenny i spidsen inviterer til grillaften for medlemmerne som afslutning på Havnens dag d. 9. juni. Se indbydelsen: Klik her 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-03-2018: Klik her


De 2 søsætninger her i 2018 må udsættes: klik her


KKU mangler en "tovholder". Se stillingsopslag: Klik her


Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 03-03-2018: Klik her


Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her


Referat fra Generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her


Referat af Bestyrelsesmøde d. 01-03-2018: Klik her

Bilagt dette referat er forslag til vedtægtsændringerne som behandles på generalforsamlingen d. 03-03-2018


Indkaldelse til generalforsamling d. 03-03-2018: Klik her


Referat af Bestyrelsesmøde d. 05-02-2018: Klik her


Hjemflådning af flydebroer fra Skive - Se Fotoarkiv eller: Klik her


Standerhejsning og søsætning nu fastlagt. Se kalender eller: Klik her


Årets første nyhedsbrev er nu sendt til alle

medlemmer med kendt e-mail adresse. Se det her: Klik Her