Arkiv 2019


Referat fra bestyrelsesmøde 30/4 2019 klik her


Referat fra bestyrelsesmøde 15/4 2019: Klik her


Husk!


Årets første arbejdsdag d. 11-05-2019. Skriv dig på listen eller kontakt havnefogeden så der kan planlægges med KKU og bemanding af opgaver. Se i kalenderen eller: Klik her


Referat fra bestyrelsesmøde 8/4 19: Klik her


Referat fra bestyrelsesmøde 1/4 19: Klik her


Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde: Klik her


Referat fra generalforsamling 5. Marts 2019: Klik her


Standerhejsning og Søsætning i 2019


Klik på Opslagstavlen/Nyt i menuen ude til venstre eller: Klik her


Arkiv 2019 Her findes gamle opslag nedtaget fra Opslagstavlen 2019