Bådpladser

Bådpladser i Sundsøre

Der er i øjeblikket meget få ledige bådpladser, mens der er en del ledige jollepladser

Henvendelse vedrørende bådpladser m.m.:

Bendt Kristiansen, tlf. 2130 0232

Skema til ansøgning om bådplads: Klik her

Oversigt over havnepladser: Klik her

Det koster det i Sundsøre Lystbådehavn

Takstregulativ:Klik her

Forsikring / Ansvar:

Alle både i havnen kræves ansvarsforsikret - Forsikringspolice skal kunne fremvises på forlangende. Forsikringsselskab samt policenummer skal oplyses inden havneplads tildeles.

Gæstesejlere, autocampere og andre gæster:

Gæste sejlere, autocampere og andre gæster er altid velkomne i og ved havnen og bedes bruge henholdsvis de ledige bådpladser markeret med gult eller autocamperpladserne bag fiskerhytterne. Når pladslejen er betalt kan havnens faciliteter (el, vand, toilet køkken osv.) frit benyttes. Det bemærkes at brug af varmeovne er ikke tilladt.

Andre gæster bedes benytte indrettede parkeringspladser. Har man haft båd- eller anden trailer med skal den parkeres helt nord for fiskehusene på vinteropbevaringspladsen.