Opslagstavlen/Faste opslag og Nyt

I den udstrækning web-masteren får besked vil indholdet på denne side svare til whiteboard-tavlen i klubhuset!

_______________________________________________________________________

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 05-02-2019. Se Dokumentarkiv eller: Klik her

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2019: Klik her

 

Indbydelse til Stormøde om "Helhedsplan Sundsøre": Klik her

 

Der er udsendt Medlemsnyt d. 1. februar 2019. Se medlemsnyt: Klik her

 

Så starter de hyggelige klubaftner igen. Det bliver torsdag aften kl. 19.00

I kalenderen kan man se hvilke torsdage der er klubaftner: Klik her

 

Invitation fra Skive Sejlklub til foredrag d. 30. januar 2019: Klik her

 

Så er det fastsat hvornår der er Standerhejsning og Søsætning i 2019: Klik her

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11-12-2018 Se Dokumentarkiv eller: Klik her

 

Medlemsnyt udsendt d. 03-12-2018: Klik her

 

Indbydelse til Nytårskur: Klik her

 

Onsdag d. 21. november var Frank og Philipp til Nordea Fondens Kyst-Kick-Off møde på Sallingsund Færgekro med overrækkelse at projektstøtten på 1 million kroner.

Se billede fra overrækkelsen med Nordea Fondens Direktør : Klik Her