Opslagstavlen/Faste opslag og Nyt

I den udstrækning web-masteren får besked vil indholdet på denne side svare til whiteboard-tavlen i klubhuset!

_______________________________________________________________________

Klubaften - Klubaften - Klubaften

Nyt tiltag i Sundsøre Lystbådehavn: Klik her

 

Se billeder fra Arbejdsdagen d. 10-06-2017.

Kig under Fotoarkiv 2017 eller: Klik her

 

"Åben Havn Dag" fastsat til søndag d. 06-08-2017.

Dette års "Åben Havn Dag" er nu fastsat til at løbe af stabelen på ovennævnte dato og der arbejdes på højtryk for at give dagen indhold! Claus Plum er "tovholder" på dagen og man er meget velkommen til at henvende sig til ham for yderligere information og med tilbud om at yde en arbejdsindsats i forbindelse med dagen. Ring 60 82 33 78 eller mød ham på havnen. Der vil selvfølgelig snart følge flere oplysninger om arrangementet.

 

Arbejds-Lørdag d. 10. juni kl. 08.00

Igen i år indkalder vi til arbejdsdag på havnen. Vi har mange småting som skal laves og håber medlemmerne igen vil støtte op om vores havn ved at tilbringe et par (eller gerne flere) arbejdstimer på havnen til fælles bedste. På opslagstavlen i klubhuset kan man se en liste med arbejdsopgaver der gerne skulle udføres denne dag. KKU står igen for forplejningen denne dag.

Spørgsmål til dagen eller anden henvendelse herom kan ske til havnefogeden Flemming personligt eller evt. pr. tlf. 22 43 77 17

 

Billeder fra søsætning 2 d. 29-04-2017.

Anders fortæller følgende om søsætningen:

Søsætning af 12 både med Skive kran forløb i et roligt og

sikkert tempo,(og sådan skal det også være) med Klaus som kranfører, og alle de tilmeldte både kom i vande.

Der var flere både som ikke nåede at blive klar til denne dag, de må komme med ved en senere søsætning.

Vejret var så nogenlunde og alle hjalp til med at få bådene i

vandet, hen på formiddagen var der tid til kaffe og ostemadder og Flemming ”Havnefoged” var leveringsdygtig i en ”enkelt” eller to.

Det så ud til at alle havde en hyggelig og afslappet dag med

bådene.

Mvh. Anders

Se billederne i billedarkivet eller: Klik her

 

Billeder fra Standerhejsning og søsætning d. 22-04-2017: klik her

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 05-04-2017: Klik her