Opslagstavlen/Nyt

I den udstrækning web-masteren får besked vil indholdet på denne side svare til whiteboard-tavlen i klubhuset!

_______________________________________________________________________


Molerenovering og helhedsplan 2019: Klik her


Årets første arbejdsdag fastsat. Se i kalenderen eller: Klik her


Indkaldelse til Generalforsamling 2019: Klik her


Indbydelse til Stormøde om "Helhedsplan Sundsøre": Klik her


Der er udsendt Medlemsnyt d. 1. februar 2019. Se medlemsnyt: Klik her


Så starter de hyggelige klubaftner igen. Det bliver torsdag aften kl. 19.00

I kalenderen kan man se hvilke torsdage der er klubaftner: Klik her


Opslagstavlen/Faste opslag og Nyt